Schöck


Schöck tronsole

řešení útlumu kročejového hluku

kodtyppoznámka
5015Typ Tmezi podestou a schodišťovým ramenem
5016Typ Fmezi prefabrik. schodišť. ramenem a podestou
5017Typ AZmezi podestou a vntřní schodišť. zdí
5018Typ AZTmezi podestou a vntřní schodišť. zdí s železob. trnem
5019Typ ZFpro uložení prefab. podest na schodiš. zdi
5020Typ QWmezi vřeten. schodištˇ ramenem a vnitř. schod. zdí
5021Typ Rpro odhlučnění schodišť. stupnic
5022Typ PLspárová deska pro zvuk. izolač. spáry
5023Typ Bpro nástupní schodišťové rameno


Isokorb

řešení tepelných mostů

kodtyppoznámka
5115Typ KXpro izolaci volně vyložených balkónů
5116Typ KFpro výrobu prefabrikovaných stropních dílců
5118Typ K-HVpro izolaci volně vylož. balk. desek
5119Typ Vpro izolaci kloubově uložených balk. desek
5120Typ Qpro izolaci kloubově uložených balk. desek
5121Typ Dpro izolaci balk. desek pronik. do strop. polí
5122Typ Opro izolaci říms a strop. konzol
5123Typ Fpro izolaci okenních parapetů a atik
5124Typ Apro izolaci okenních parapetů a atik
5125Typ Spro izolaci konzolovitých průvlaků
5126Typ Wpro izolaci konzolovitě vyložených stěn
5127Typ KSizolační přípoj pro vykonzolované ocelové konst.
5128Typ Qsizolační přípoj pro podepřené ocelové konst.
5129Typ KSTpro připojení vykonz. ocel. staveb. dílů
5130Typ QSTpro připojení podepř. ocel. staveb. dílů na ocel. konst.


Schöck BOLE

je smyková výztuž proti propíchnutí, hodí se pro monolitické i prefabrikovné stavby

kod


Schöck Novomur

řeší problém tepelného mostu u paty zdiva

kod